Документи

СТАТУТ ШКОЛЕ

Статут Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара можете преузети на ОВОМ линку.

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

Развојни план школе јесте стратешки план развоја установе који садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе. Развојни план је донет на основу извештаја о самовредновању и извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада школе.

Школски развојни план Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара за период од 2017-2022. године можете преузети на ОВОМ линку.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Школски програм Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара за период од 2018/19. до 2022/23. године можете преузети на ОВОМ линку.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

Годишњи план рада школе представља главни документ у коме су планиране све педагошке активности, одређени задаци и циљеви, као и начин координирања свих делатности педагошких субјеката у школи и непосредној друштвеној заједници. На тај начин континуирано се обезбеђује одговарајући утицај на ученике, перманентно побољшава квалитет образовно-васпитних активности и услова којима се доприноси укупном развоју ученика, развоју демократског друштва, као и свету који се мења.

Годишњи план рада Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара за школску 2018-2019. годину можете преузети на ОВОМ линку.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

Годишњи извештај о раду Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара за школску 2017-2018. годину можете преузети на ОВОМ линку.

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

План стручног усавршавања Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара за школску 2018-2019. годину можете преузети на ОВОМ линку.

ИЗВЕШТАЈ И АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Извештај и анализу завршног испита Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара за школску 2017-2018. годину можете преузети на ОВОМ линку.

ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ

Информатор о раду Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара можете преузети на ОВОМ линку.

ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА

Извештај директора о раду Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара за школску 2016-2017. годину можете преузети на ОВОМ линку.

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

План стручног усавршавања у основној школи „Јанко Веселиновић“ Црна Бара за школску 2014-2015. годину можете преузети на ОВОМ линку.

ИЗВЕШТАЈ О ВРЕДНОВАЊУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Документ о вредновању сталног стручног усавршавања у основној школи „Јанко Веселиновић“ Црна Бара за школску 2013-2014. годину можете преузети на ОВОМ линку.

ЛЕТОПИС

Летопис Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара можете преузети на ОВОМ линку.

КОДЕКС ПОНАШАЊА

Кодекс понашања Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара можете преузети на ОВОМ линку.

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

Пословник о раду савета родитеља Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара можете преузети на ОВОМ линку.

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

Правилник о похваљивању и награђивању ученика Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара можете преузети на ОВОМ линку.

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара можете преузети на ОВОМ линку.

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

Правилник о заштити и безбедности ученика Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара можете преузети на ОВОМ линку.

Распоред одржавања писмених провера знања

Водич за основце

Занимања има много и сигурно је да су нека од њих баш за тебе. Одабери право занимање!

Завршни испит

Припреми се за завршни испит брзо, лако и занимљиво! :)

Јанкови цитати

Цар на своме престолу нема толико достојанства колико га има један мачвански домаћин у својој кући.

Ј. Веселиновић, Пољско цвеће