Годишњи план рада школе

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

Годишњи план рада школе представља главни документ у коме су планиране све педагошке активности, одређени задаци и циљеви, као и начин координирања свих делатности педагошких субјеката у школи и непосредној друштвеној заједници. На тај начин континуирано се обезбеђује одговарајући утицај на ученике, перманентно побољшава квалитет образовно-васпитних активности и услова којима се доприноси укупном развоју ученика, развоју демократског друштва, као и свету који се мења.

Школска 2019/2020.

Извештај о раду школе за прво полугодиште школске 2019-2020.г.

Извештај о раду директора школе

Извештај Годишњег плана рада за школску 2019-2020. годину

Школска 2020/2021.

Годишњи план рада за текућу школску годину (2020-2021.)

Оперативни план рада школе : ОПРШ

Измењени Оперативни план

Полугодишњи извештај 2020-2021

Izmenjeni Operativni plan koji važi od 15.marta 2021. godine: OP

 Оперативни план рада који важи од 19. априла, 2021. Oперативни план,19.04.2021.

Водич за основце

Завршни испит

Јанкови цитати

Цар на своме престолу нема толико достојанства колико га има један мачвански домаћин у својој кући.

Ј. Веселиновић, Пољско цвеће