Годишњи план рада школе

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

Годишњи план рада школе представља главни документ у коме су планиране све педагошке активности, одређени задаци и циљеви, као и начин координирања свих делатности педагошких субјеката у школи и непосредној друштвеној заједници. На тај начин континуирано се обезбеђује одговарајући утицај на ученике, перманентно побољшава квалитет образовно-васпитних активности и услова којима се доприноси укупном развоју ученика, развоју демократског друштва, као и свету који се мења.

Школска 2019/2020.

Извештај о раду школе за прво полугодиште школске 2019-2020.г.

Извештај о раду директора школе

Извештај Годишњег плана рада за школску 2019-2020. годину

Школска 2020/2021.

Годишњи план рада за текућу школску годину (2020-2021.)

Оперативни план рада школе :ОПРШ

Измењени Оперативни план рада школе

Полугодишњи извештај 2020-2021

Водич за основце

Завршни испит

Јанкови цитати

Цар на своме престолу нема толико достојанства колико га има један мачвански домаћин у својој кући.

Ј. Веселиновић, Пољско цвеће