Акти

СТАТУТ ШКОЛЕ

Статут Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара можете преузети на ОВОМ линку.

Izmene i dopune statuta -JV

ПРАВИЛНИЦИ

  1. ПРАВИЛA ПОНАШАЊА

2. ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА 2018. (поправљен)

3. ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

4. ПРАВИЛНИК О РАДУ 2020. 

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о безбедности ученика

Pravilnik-o-obavljanju-društveno-korisnog-odnosno-humanitarnog-rada

Друштвено користан рад-правилник

Правила понашања ученика, наставника и родитеља

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

Уџбеници:

Изабрани уџбеници по разредима

Одлука о избору уџбеника за 2020-2021 школску годину

Екскурзије:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 12.12.2019.