Предавање на тему „Отпад и рециклажа“

Тања Јуришић – наша мештанка запослена у општини Богатић на пословима заштите животне средине одржала је ученицима петог до осмог разреда предавање на тему „ Отпад и рециклажа“, 29.12.2015. г. Ученици су усвојили знања о отпаду, пореклу отпада, структури и агрегатном стању, такође о последицама отпада на животну средину. Логичан след овог предавања била би практична активност ученика на сакупљању и разврставању отпада и набавка рециклажних контејнера. Тиме би се реализовала вишегодишња иницијатива Ученичког парламента за набавку контејнера за школско двориште и аутобуско стајалиште. Како нам је Тања Јуришић истакла, највећи проблем је транспорт сакупљеног отпада.

Објављено у Вести

Оставите одговор

Распоред одржавања писмених провера знања

Водич за основце

Занимања има много и сигурно је да су нека од њих баш за тебе. Одабери право занимање!

Завршни испит

Припреми се за завршни испит брзо, лако и занимљиво! :)

Јанкови цитати

Цар на своме престолу нема толико достојанства колико га има један мачвански домаћин у својој кући.

Ј. Веселиновић, Пољско цвеће