Радионице

Ученици 6. разреда у сарадњи са педагогом су реализовали радионицу под називом   ,,Како ме други виде”

Ученици 8. разреда су учествовали у радионици под називом  ” Повезивање области рада са занимањем”