Бројно стање ученика

Укупан број ученика који похађа ОШ „Јанко Веселиновић“ Црна Бара са издвојеним одељењима у Глоговцу и Совљаку.

Школска 2020/2021

Разред и одељење

Укупан број ученика Матична школа ИО Глоговац ИО Совљак

11

19 16 0

3

21

18 8 7

3

31

15 11 2

2

41

15 10

2

3

51

21

21

61

19

19

71

13

13

81 23

23

укупно 143 123 11

11

Водич за основце

Завршни испит

Јанкови цитати

Цар на своме престолу нема толико достојанства колико га има један мачвански домаћин у својој кући.

Ј. Веселиновић, Пољско цвеће