Наставна средства и опрема

Ред.број Наставно средство Црна Бара Глоговац Совљак Свега
1. Графоскоп 3 1 1 5
2. Поларизатор за граф. 3 1 1 5
3. Дијапројектор (ручни) 2 1 1 4
4. Дијапројектор (аутом.) 1 1 1 3
5. Скенер и штампачи 4 1 5
6. Кинопројектор 16мм 1 1
7. УПС 2 2
8. Видео Пројектор 1 1 1 3
9. ЦД плејер 2 2
10. Pадио пријемник 1 1 1 3
11. ТВ колор 1 1 2
12. ТВ црно бели 1 1 1 3
13. Касетофон 3 1 1 5
14. Видео 1 1
15. Фото апарат 1 1
16. Лаптоп 1 1
17. Дигитални кабинет за 15 уче. 3 кућиш. И 15 монитора 1 1
18. Компјутер Pentium I 5 1 6
19. Компјутер Pentium IV 12 1 1 14
20. Фотокопир апарат 1 1
Свега (1-20) 47 11 10 68

 

У циљу побољшања материјално-техничких услова за извођење наставе школа планира:

  • Поправку оштећене опреме и наставних средстава;
  • Набавку нове опреме и наставних средстава;
  • Опремање школске библиотеке и обнову књишког фонда;
  • Обнављање и уређивање канцеларијског намештаја и канцеларија;
  • Набавку новoг дидактичког материјала;
  • Набавку нове спортске опреме и уређивање спортског терена;
  • Адаптацију школске зграде у матичној школи (спољашње фасаде и замена столарије).

Реализација горе наведених активности зависи од донација локалне заједнице и МПС.
У односу на норматив, опремљеност наставно-техничким и другим средствима је задовољавајућа.

Распоред одржавања писмених провера знања

Водич за основце

Занимања има много и сигурно је да су нека од њих баш за тебе. Одабери право занимање!

Завршни испит

Припреми се за завршни испит брзо, лако и занимљиво! :)

Јанкови цитати

Цар на своме престолу нема толико достојанства колико га има један мачвански домаћин у својој кући.

Ј. Веселиновић, Пољско цвеће