Материјално – техничка опремљеност школе

 Школске просторије
Врста простора Црна Бара Глоговац Совљак
1. Учионице 7 2 1
2. Кабинет за информатику – дигитални кабинет 1
3. Фискултурна сала 1
4. Библиотека са читаоницом 1 1
5. Канцеларија за наставнике 1 1 1
6. Канцеларија за директора 1
7. Канцеларија за администр. раднике 1
8. Канцеларија за педагога 1
9. Просторија за предшколце 1 1
10. Просторија за помоћне раднике 1
11. Трепезарија 1