Историјат

Основна школа „Јанко Веселиновић“ у Црној Бари покрива насељена места : Црну Бару (око 2600 становника), Глоговац (око 1100 становника), и Совљак (око 860 становника).  Матична школа је у Црној Бари, а подручна одељења су у Глоговцу и Совљаку. У матичној школи у Црној Бари ученици похађају наставу у две смене, у једној смени су ученици млађих разреда, а у другој ученици старијих разреда. У подручним одељењима у Глоговцу и Совљаку образовно-васпитни рад организује се кроз рад у комбинованим одељењима.

Наша школа има веома дугу историјску традицију. Први поуздани писани подаци говоре да је школа у Глоговцу међу најстаријим школама у Србији. Отворена је 1824. године. Овој школи у то време, гравитирали су ученици из: Глоговца, Црне Баре, Бановог поља, Совљака и Салаша Црнобарског. Званичан почетак рада школе у Црној Бари датира из 1879. године, а оснивачем се сматра Милош Милојевићнационални прегаоц и историчар. Оскудни подаци говоре да је школа у Совљаку почела са радом 1903. године.

Укупна површина све три школске зграде је око 1500м2. Више пута, у прошлости, школске зграде у сва три места реновиране су, адаптиране и дограђиване.  У Црној Бари и Глоговцу постоје релативно добри спортски терени за кошарку, мали фудбал и рукомет. Матична школа нема салу за физичко. У зимском периоду трпезарија школе постаје простор за игру, рекреацију и спорт. Школа у Глоговцу има салу за физичко која се не греје. Школа има објекте за смештај огрева у матичној школи и у издвојеним одељењима. Загревање просторија се врши централним грејањем у матичној школи и издвојеном одељењу у Глоговцу, а у издвојеном одељењу у Совљаку пећима на чврста горива.