О школи

Основна школа „Јанко Веселиновић“ у Црној Бари покрива насељена места : Црну Бару (око 2600 становника), Глоговац (око 1100 становника), и Совљак (око 860 становника). У школској 2010./2011. години наставу похађа 239 ученика распоређених у 15 одељења од којих су 11 у матичној школи у Црној Бари и по 2 комбинована одељења млађег узраста у Глоговцу и Совљаку. Са ученицима у настави ради 29 просветних радника. Од ненаставног особља у школи раде: 4 помоћна радника, 1 домар-ложач, 1 ложач, секретар- правник, књиговођа, стручни сарадник (педагог са 50% радног времена). Више наставника (српског језика, историје, географије, биологије, хемије, музичке културе, ликовне културе) раде у две или више школа.

Укупна површина све три школске зграде је око 1500м2 .

Наша школа има веома дугу историјску традицију.Ове школске године школа слави 190 година постојања. Први поуздани писани подаци говоре да је школа у Глоговцу међу најстаријим школама у Србији. Отворена је 1824. године. Овој школи у то време , гравитирали су ученици из: Глоговца, Црне Баре, Бановог поља, Совљака и Салаша Црнобарског. Званичан почетак рада школе у Црној Бари датира из 1879. године, а оснивачем се сматра Милош Милојевићнационални прегаоц и историчар. Оскудни подаци говоре да је школа у Совљаку почела са радом 1903. године.

Више пута, у прошлости, школске зграде у сва три места реновиране су, адаптиране и дограђиване.

Учионице, кабинет за информатику, библиотеке, наставничке канцеларије, канцеларије директора и стручне њслужбе, просторија за предшклоце, санитарни чвор су функционални простори са дотрајалим и донекле нафункционалним намештајем.У Црној Бари и Глоговцу постоје релативно добри спортски терени за кошарку, мали фудбал и рукомет. Матична школа нема салу за физичко. У зимском периоду трпезарија школе постаје простор за игру, рекреацију и спорт. Школа у Глоговцу има салу за физичко која се не греје.

Предходним развојним планом (2004. – 2009.године) планиране су и реализоване следеће акције: саниран је мокри чвор у издвојеним одељењима у Совљаку, осветљентерен школског дворишта у матичној школи, замењени прозори у ходнику матичне школе, делимично обновљен намештај (у једној учионици, и столице у наставничкој канцеларији) набављен штампач, рачунар и видео-бим за кабинет информатике, реализован пилот школског листа „Вајат“, реализовани програми стручног усавршавања наставног и ненаставног особља.

Распоред одржавања писмених провера знања

Водич за основце

Занимања има много и сигурно је да су нека од њих баш за тебе. Одабери право занимање!

Завршни испит

Припреми се за завршни испит брзо, лако и занимљиво! :)

Јанкови цитати

Цар на своме престолу нема толико достојанства колико га има један мачвански домаћин у својој кући.

Ј. Веселиновић, Пољско цвеће