Организација радног дана школе

У матичној школи у Црној Бари настава се одвија у две смене. У првој смени наставу похађају ученици млађих разреда и ученици 5. и 7. разреда. У другој смени наставу похађају ученици 6.  и 8. разреда. Мали одмори трају по 5 минута, а велики одмор траје 15 минута.

Распоред звоњења у матичној школи у Црној Бари за школску  2020/2021. годину

ПРВА СМЕНА

ДРУГА СМЕНА

1. 730–800 1.    (6) 1030-1100
2. 805 – 835 2.  (7) 1105-1135
Велики одмор

835-850

Велики одмор

1135 – 1150

3. 850–920 3. (8) 1150-1220
4. 925– 955 4. (9) 1225-1255
5. 1000 – 1030 5. (10) 1300-1330
6. 1035-1105

(1035– 1055путници)

6. (11) 1335-1405  

У издвојеном одељењу у Глоговцу настава се одвија у једној смени,  мали одмори трају по 5 минута, а велики одмор 10 минута.

Распоред звоњења за школску 2020/20201. годину

1. 815– 845
2. 850 –  920
3. 935– 1005
4. 1010– 1040
5. 1045– 1115

У издвојеном одељењу у Совљаку настава се одвија у две смене, које се мењају на месечном нивоу.

Распоред звоњења за школску 2020/20201. годину

прва смена друга смена
1. 730–800 1. 1100– 1130
2. 805 – 835 2. 1135– 1205
3. 850–920 3. 1220– 1250
4. 925– 955 4. 1255– 1325
5. 1000 – 1030 5.

1330–1400

Распоред дежурства за школску 2020/2021. годину:

ДАН

НАСТАВНИК

 

ПОНЕДЕЉАК КАТАРИНА МИЛОВАНЧЕВИЋ

ГОРДАНА ПАЈИЋ

СИНИША БЛАГОЈЕВИЋ

УТОРАК ПРЕДРАГ ДРЕЗГИЋ

СТОЈАН АНИЧИЋ

ЗОРАН РАШЕВИЋ

СРЕДА АНА СИМИЋ

ДРАГАНА ЛУКИЋ

НЕМАЊА РАДОВАНОВИЋ

ЧЕТВРТАК ЈОВАНКА ЂУКИЋ

МИЛЕНА ДУМАНЧИЋ

ВЛАДАН МИХАЈЛОВИЋ

ПЕТАК ТИЈАНА ИЛИНЧИЋ ОСТОЈИЋ

ВЕСНА ТАТОМИРОВИЋ

ЖЕЉКО ВУИЋ