Школски простор

В р с т а п р о с т о р а Црна Бара Глоговац Совљак
1. Учионице 7 2 1
2. Кабинет за информатику и дигитални кабинет 1 1
3. Библиотека са читаоницом 1 1
4. Канцеларија за наставнике 1 1 1
5. Канцеларија за директора 1
6. Канцеларија за администр. раднике 1
7. Канцеларија за педагога 1
8. Просторија за предшколце 1 1
9. Просторија за помоћне раднике 1
10. Трпезарија 1

 

С обзиром да школа нема фискултурну салу, наставу физичког васпитања организоваће на спортском терену у школском дворишту, а током зиме у трпезарији.

У подручним одељењима у Глоговцу и Совљаку васпитно-образовни рад организоваће се кроз рад у комбинованим одељењима у класичним учионицама.

Школа има објекте за смештај огрева у матичној школи и у издвојеним одељењима. Загревање просторија се врши централним грејањем у матичној школи и издвојеним одељењима у Глоговцу, а у издвојеним одељењима у Совљаку пећима на чврста горива.

У 2012/13.години, школа планира наставак инвестиција на одржавању школских објеката у Црној Бари и Глоговцу.

Распоред одржавања писмених провера знања

Водич за основце

Занимања има много и сигурно је да су нека од њих баш за тебе. Одабери право занимање!

Завршни испит

Припреми се за завршни испит брзо, лако и занимљиво! :)

Јанкови цитати

Цар на своме престолу нема толико достојанства колико га има један мачвански домаћин у својој кући.

Ј. Веселиновић, Пољско цвеће