Секције

Основни облик слободних активности у школи су секције, које су према садржајима груписане у:
• Културно-уметничке;
• Научно-техничке;
• Спортско-рекреативне.
Циљ окупљања деце у секције треба да буде, пре свега, стварање услова за развој дечје креативности, проширивање њихових знања и интересовања, које се надограђује на оно што се стиче током редовне наставе, као и дружење, разонода и игра са вршњацима.
Ученици ће се опредељивати за рад у слободним активностима на почетку школске године. Слободан избор и добровољност приступања ученика у поједине секције су основни принципи у организацији и раду секција.
Слободне активности ће се реализовати после часова редовне наставе или у поподневној смени као предчас. У зависности од саме секцијепоједини садржаји ће се реализовати ван школе, у другим институцијама.

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ И СЕКЦИЈЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА

Организују се са по 1 час недељно и то су: ликовна, музичка и драмско-рецитаторска секција. Носиоци активности су разредне старешине тих одељења. Планови тих активности се налазе у дневницима рада.

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ И СЕКЦИЈЕ У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА

Драмско-рецитаторска секција – Милена Думанчић
Новинарска секција – Мирјана Антонић
Хор-Предраг Дрезгић
Млади математичари и физичари-Жељко Вуић
Млади биолози-Гордана Пајић
Спортска секција-Владан Михајловић

ХОР

Хор ће водити Предраг Дрезгић-наставник музичке културе, а радом ће бити обухваћени ученици од V до VIII разреда.
Општи циљ је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе свог и других народа.
Остали циљеви и задаци су:
• Развијање музичких способности и жеље за музицирањем/певањем и суделовањем у школском ансамблу;
• Подстицање креативних способности ученика и смисла за колективно музицирање;
• Развијање навика слушања музике, подстицање доживљавања и оспособљавање за разумевање музичких порука;
• Подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике);
• Развијање критичког мишљења.

Теме:
• Развој вокалне технике;
• Дела домаћих и страних аутора разних епоха.

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА

Новинарску секцију водиће Мирјана Антонић-професор српског језика, а окупљаће ученике виших разреда.
Током године интензивно ће сарађивати са наставницима задуженим за уређење сајта школе (прилози ће бити објављени на сајту школе који је у изради). Ако буду постојали услови. чланови новинарске секције издаће школски лист.

ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА (5,6 разред)

Рад ове секције заснован је на интересовању ученика за продубљивањем и проширивањем драмско-рецитаторских способности.
Циљ рада ове секције је да се ученици оспособе у јасном, правилном и изражајном рецитовању.
Рад са ученицима је непосредан, развија њихову машту, подстиче стваралаштво и омогућава усвајање нових знања, вештина и умења.
Организује се 1 час недељно током целе школске године, а реализује кроз индивидуални или групни рад.
Секцију води Милена Думанчић-професор српског језика.

ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА (7,8 разред)

У рад ове секције ученици ће се укључивати на основу драмско-рецитаторских склоности.
Циљ рада секције је развијање вештина драмског представљања и изражајног рецитовања код ученика.
Рад ће се одвијати индивидуално и групно.

МЛАДИ БИОЛОЗИ

Биолошка секција окупља на једном месту ученике од петог до осмог разреда који желе да на занимљив и креативан начин и путем истраживачког приступа сазнају више о биологији,као науци о животу. Путем различитих активности попут радионица,експеримената, предавања,излета,посета,код ученика се проширују знања из области биолошких наука,ученици се осамостаљују у раду,подстиче се интересовање за изучавање живота,развијају вештине уочавања и наравно развија се љубав према природи и свест о значају њеног очувања.

СПОРТСКА СЕКЦИЈА

У оквиру спортске секције биће ангажована деца која се истичу својим физичким способностима и која на најбољи начин могу да презентују школу.
Термини секција биће утврђени након одабира појединаца и екипа, највероватније у данима пред општинска такмичења.
Секцију води Владан Михајловић-професор физичког васпитања.

Оставите одговор

Распоред одржавања писмених провера знања

Водич за основце

Занимања има много и сигурно је да су нека од њих баш за тебе. Одабери право занимање!

Завршни испит

Припреми се за завршни испит брзо, лако и занимљиво! :)

Јанкови цитати

Цар на своме престолу нема толико достојанства колико га има један мачвански домаћин у својој кући.

Ј. Веселиновић, Пољско цвеће