Ученички парламент

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Ученички парламент је састављен од ученика петог, шестог, седмог и осмог разреда. Ученике петог и шестог разреда ће представљати по два представника из одељења, а седмог и осмог разреда по три представника из одељења.

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Септембар

1.    Доношење Статута и плана рада Ученичког парламента;
2.    Избор председника Ученичког парламента и представника у органима школе.

 

Октобар

1.    Акција „Књига за друга“;
2.    Упознавање чланова парламента са реализацијом екскурзија и термина;
3.    Упознавање са Конвенцијом о правима детета;
4.    План активности поводом Дечје недеље.

Новембар

1.    Упознавање са правилима понашања и обавезама ученика у школи;
2.    Израда паноа (тема по избору ученика-здравље, спорт, култура, забава);
3.    Разговор поводом првог класификационог периода-успех, дисциплина и похађање наставе).

Децембар

1.    Припрема игранке;
2.    Правилна исхрана и физичка активност;
3.    Учешће у раду спортских секција;
4.    Трибина-Дан ХИВ-а (полно преносиве болести);
5.    Организовање забавног живота у школи-Нова година.

Јануар

1.    Допринос у одржавању Светог Саве.

Фебруар

1.    Превентива и болести зависности;
2.    Организовање слободнох и ваннаставних активноси-организовање квиза знања;
3.    Извештај по одељењима о постигнутом успеху у претходном периоду.

Март

1.    Учешће Ученичког парламента у уређивању школског простора;
2.    Комуникација у групи и ненасилно решавање конфликата;
3.    Хуманитарна акција у сарадњи са Црвеним крстом.

Април

1.    Контакт са Ученичким парламентом друге школе;
2.    Учешће наших ученика на такмичењима;
3.    Актуелни проблеми у школи.

Мај

1.    Припреме око прославе Дана школе;
2.    Оцењивање ученика.

Јун

1.    Извештај о раду Ученичког парламента за школску 2012/13. годину;
2.    Предлози за побољшање рада у наредној години;
3.    Дружење поводом завршетка школске године.

Задужена за рад Ученичког парламента је Слађана Первановић – наставник техничког образовања.

Распоред одржавања писмених провера знања

Водич за основце

Занимања има много и сигурно је да су нека од њих баш за тебе. Одабери право занимање!

Завршни испит

Припреми се за завршни испит брзо, лако и занимљиво! :)

Јанкови цитати

Цар на своме престолу нема толико достојанства колико га има један мачвански домаћин у својој кући.

Ј. Веселиновић, Пољско цвеће