Распоред часова за први циклус образовања

 

Матична школа Црна Бара

Ред.бр. часа и временска динамика

понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1. разред

1.

730800

Српски језик

Математика

Верска настава

Српски језик

Математика

2.

805 835

Математика

Енглески језик

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

3.

850920

Музичка култура

Српски језик

Математика

Математика

Дигитални свет

4.

925 955

Свет око нас

Допунска настава

Свет око нас

Физичко и здравствено васпитање

Ликовна култура

5.

1000 1030

ЧОС

/

Физичко и здравствено васпитање

/

/

У току дана путем учења на даљину

 

Слободне активности

 

 

Физичко и здравствено васпитање

2. разред

1.

730800

Српски језик

Енглески језик

Српски језик

Енглески језик

Математика

2.

805 835

Математика

Математика

Математика

Српски језик

Српски језик

3.

850920

Свет око нас

Српски језик

Свет око нас

Математика

Ликовна култура

4.

925 955

Физичко и здравствено васпитање

Музичка култура

Пројектна настава

Допунска настава

Верска настава

5.

1000 1030

/

ЧОС

/

Физичко и здравствено васпитање

/

У току дана путем учења на даљину

Слободне активности

/

Физичко и здравствено васпитање

 

/

Ликовна култура

 

 

 

 

 

3. разред.

 

 

1.

730800

Природа и друштво

Српски језик

Природа и друштво

Физичко и здравствено васпитање

Српски језик

2.

805 835

Музичка култура

Енглески језик

Верска настава

Енглески језик

Математика

3.

850920

Математика

Математика

Српски језик

Математика

Пројектна настава

4.

925 955

Српски језик

Допунска настава

Математика

Српски језик

Ликовна култура

5.

1000 1030

Физичко и здравствено васпитање

 

 

ЧОС

 

 

 

У току дана путем учења на даљину

 

Физичко и здравствено васпитање

Слободне активности

 

Ликовна култура

 

 

 

 

4. разред

1.

730800

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

805 835

Природа и друштво

Српски језик

Природа и друштво

Српски језик

Математика

3.

850920

Математика

Енглески језик

Верска настава

Енглески језик

Ликовна култура

4.

925 955

Допунска настава

Музичка култура

Математика

Чувари природе

Физичко и здравствено васпитање

5.

1000 1030

 

Физичко и здравствено васпитање

ЧОС

 

 

У току дана путем учења на даљину

Физичко и здравствено васпитање

Додатна настава

 

Слободне активности

Ликовна култрура

 

 

 

 

 

Издвоједно одељење - Глоговац

 

2. разред

 

1.

815 845

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

2.

850 920

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

3.

935 1005

Свет око нас

Енглески језик

Свет око нас

Енглески језик

Ликовна култура

4.

1010 1040

Пројектна настава

Допунска настава

Верска настава

Музичка култура

Физичко и здравствено васпитање

5.

1045 1115

Физичко и здравствено васпитање

 

 

ЧОС

 

У току дана путем учења на даљину

 

Слободне активности

Физичко и здравствено васпитање

 

Ликовна култура

 

3. и 4. разред

Комбинација

 

 

III

IV

III

IV

III

IV

III

IV

III

IV

1.

815 845

Српски језик

МА

МА

Српски језик

Српски језик

МА

МА

Српски језик

Српски језик

МА

2.

850 920

МА

Српски језик

Српски језик

МА

МА

Српски језик

Српски језик

МА

МА

Српски језик

3.

935 1005

Природа и друштво

Природа и друштво

Музичка култура

Верска настава

Ликовна култура

Пројектна настава

Чувари природи

4.

1010 1040

Физичко и здравствено васпитање

Енглески језик

Природа и друштво

Природа и друштво

Енглески језик

Допунска настава

5.

1045 1115

ЧОС

 

Физичко и здравствено васпитање

 

 

У току дана путем учења на даљину

 

Физичко и здравствено васпитање

 

 

 

Слободне активности

Ликовна култура

Додатна настава

Издвојено одељење Совљак

1. и 3. разред - комбинација

 

I

III

I

III

I

III

I

III

I

III

1.

730800

МА

 

Српски језик

Енглески језик

Енглески језик

 

МА

 

Српски језик

Енглески језик

Енглески језик

 

МА

 

Српски језик

2.

805 835

Српски језик

МА

 

МА

 

Српски језик

Српски језик

МА

 

МА

 

Српски језик

Веронаука

Веронаука

 

3.

850920

Свет око нас

Природа и друштво

Српски језик

 

МА

 

Свет око нас

Природа и друштво

Дигитални свет

Пројектна настава

Српски језик

МА

4.

925 955

Музичка култура

Допунска настава

 

Физичко и здравствено васпитање

Српски језик

 

МА

 

Ликовна култура

 

5.

1000 1030

Физичко и здравствено васпитање

 

ЧОС

 

 

 

У току дана путем учења на даљину

 

Физичко и здравствено васпитање

 

Слободне активности

 

Ликовна култура

2. и 4. разред - комбинација

 

II

IV

II

IV

II

IV

II

IV

II

IV

1.

1100 1130

МА

Српски језик

Енглески језик

Верска настава

Верска настава

Енглески језик

МА

Српски језик

2.

1135 1205

Српски језик

 

МА

Српски језик

МА

 

МА

Српски језик

Српски језик

МА

 

Српски језик

МА

3.

1220 1250

Музичка култура

Музичка култура

 

МА

 

Српски језик

Српски језик

МА

МА

 

Српски језик

Ликовна култура

4.

1255 1325

Свет око нас

Природа и друштво

Пројектна

Чувари природе

Свет око нас

Природа и друштво

Физичко и здравствено

Физичко васпитање

Допунска настава

5.

13301400

Физичко и здравствено

Физичко васпитање

 

ЧОС

 

 

У току дана путем учења на даљину

 

Физичко и здравствено васпитање

Додатна настава

Слободне активности

Ликовна култура

* Путем наставе на даљину биће реализовани часови слободних активности, један час физичког и здравственог васпитања, један час ликовне културе и часови додатне наставе. Могућа су одступања у динамици рада и распореду часова услед промене дана рада предметних наставника.Због дневне оптерећености ученика распоредом је планиран 5. час два пута седмично који се могу изводити у школском дворишту или кабинету у зависности од наставног предмета.Сваки учитељ ће у току дана имати 1 сат онлајн наставе са ученицима (подршка ученицима).