ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА 

ПЛАНОВИ РАДА:                                                                                                                               ИЗВЕШТАЈИ:

  1. Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину                                                                     Извештај о раду за школску 2019/2020. годину                                                                                                                                                                                                                        Извештај о раду директора за школску 2019/2020. годину

   

        ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА 

 ПЛАНОВИ РАДА:                                                                                                                              ИЗВЕШТАЈИ:

  

                                                                                                                         

        ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

ПЛАНОВИ РАДА:                                                                                                                                   ИЗВЕШТАЈИ:                                                                   

  • Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину                                                              Полугодишњи Извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину
  •         ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА

    ПЛАНОВИ РАДА:                                                                                                                                   ИЗВЕШТАЈИ:                                                                   

  • Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину                                                               Извештај о раду школе за школску 2021/2022. годину
  • АНЕКСИ:                                                                                                                                              Извештај о раду директора школе за школску 2021/2022. годину
  •    Анекс 2. ГПРШ школе за школску 2022/2023. годину                                                         Полугодишњи Извештај о раду директора школе за школску 2022/2023. годину