Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и укупан oбразовно-васпитни рад у школи. Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни сарадник планира и реализује свој рад. Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког ученика. Доноси се на основу наставног плана и програма у складу са Законом. Поједини делови школског програма иновирају се у току његовог остваривања.

         

        Школски програм за период од 2018 до 2022. можете прочитати ОВДЕ         Анекс Школском програму (2018-2022.) усвојен у фебруару, 2022. године можете прочитати ОВДЕ


        Анекс Школском програму (2018-2022.) усвојен у априлу, 2022. године можете прочитати ОВДЕ         Школски програм за период од 2022. до 2026. можете погледати кликом  ОВДЕ


        2. Анекс Школском програму (2022-2026.) можете прочитати ОВДЕ

        3. Анекс Школском програму (2022-2026.) можете прочитати ОВДЕ

        4. Анекс Школском програму (2022-2026.) можете прочитати ОВДЕ

        5. Анекс Школском програму (2022-2026.) можете прочитати ОВДЕ