САВЕТ РОДИТЕЉА

Ради остваривања што боље сарадње и учешћа родитеља у остваривању образовно-васпитних задатака школе, у школи се као саветодавно тело формира савет родитеља.

             Савет родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења који су легитимно изабрани.

Представници Савета родитеља за школску 2021/2022. дати су табеларно по разредима ОВДЕ

Представници Савета родитеља за школску 2022/2023.

Разред и одељење Име и презиме родитеља

I-1 Слађана Гајић

II-1 Мирјана Пауновић

III-1 Слађана Нешић

IV-1 Бојана Севић

I-2, II-2 Дарко Крајчиновић

I -3, III -3 Стојанка Радић

II -3, IV -3 Ивица Мијић

IV -2 Драгана Мијатовић

V -1 Биљана Станковић

VI-1 Биљана Степановић

VII-1 Милена Миражић

VIII-1 Ивана Панић

Родитељ представник ученика који се образују по ИОП-у. Даница Радусиновић