УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Ученички парламент омогућава да се у рад, организацију и остваривање других активности укључе ученици и да дају своје мишљење. Ученички парламент заступа интересе свих ученика школе. Ученички парламент своје предлоге и сугестије доставља директору, школском одбору, наставничком већу и савету родитеља.

Тим за ученички парламент у школској 2021/2022. води одељењски старешина 8. разреда Зоран Рашевић. Представници Ученичког парламента су дати ОВДЕ