Запослени

 1. Катарина Милованчевић – Српски језик
 2. Думанчић Милена – Српски језик
 3. Симић Ана – Француски језик
 4. Веселиновић Свјетлана – Руски језик
 5. Дрезгић Предраг – Музичка култура; Хор и оркестар
 6. Аничић Стојан – Ликовна култура; Цртање, сликање и вајање
 7. Благојевић Синиша – Историја
 8. Рашевић Зоран – Географија
 9. Бојић Јелена – Математика
 10. Вуић Жељко – Математика
 11. Пајић Гордана – Биологија
 12. Малетић Милица – Хемија
 13. Первановић Слађана – ТО
 14. Младеновић Иван – Информатика и рачунарство
 15. Михајловић Владан – Физичко васпитање; Изабрани спорт
 16. Тијана Илинчић Остојић – Енглески језик
 17. Ђукић Јованка – Енглески језик
 18. Лукић Драгана – Физика
 19. Миражић Љиљана – Разр. настава
 20. Михајловић Славица – Разр. настава
 21. Белић Драгица – Разр. настава
 22. Товиловић Милутин – Разр. настава
 23. Гогић Светлана – Разр. настава
 24. Данојлић Биљана – Разр. настава
 25. Огњеновић Виолета – Разр. настава
 26. Дражић Душанка – Разр.настава
 27. Сретеновић Александра – Веронаука
 28. Ковачевић Драган – Веронаука
 29. Средић Јасмина – Педагог
 30. Мијатовић Снежана-Директор
 31. Павић Снежана-Секретар
 32. Драгићевић Зоран-Шеф рачуноводства
 33. Шокчанић ГорданаПомоћни радник
 34. Остојић Ружа-Помоћни радник
 35. Крстић Нихада-Помоћни радник
 36. Шокчанић Предраг-Домар-ложач
 37. Ђаковић Игор-Ложач
 38. Ђонлић Слободан-Помоћни радник

Распоред одржавања писмених провера знања

Водич за основце

Занимања има много и сигурно је да су нека од њих баш за тебе. Одабери право занимање!

Завршни испит

Припреми се за завршни испит брзо, лако и занимљиво! :)

Јанкови цитати

Цар на своме престолу нема толико достојанства колико га има један мачвански домаћин у својој кући.

Ј. Веселиновић, Пољско цвеће