Обогаћени једносменски рад мај-јун

У  матичној школи „ Јанко Веселиновић“  у Црној Бари у току школске 2020/2021. године се наставља започета реализација  пројекта „Обогаћени једносменски рад“. У складу са просторним капацитетом школе и ресурсима којима школа располаже планиран је рад у другом полугодишту од маја до јуна. Овим пројектом се жели омогућити додатна образовно – васпитна подршка ученицима у погледу њиховог учења и развоја. У другом полугодишту у оквиру овог пројекта највише ће се посветити пажња савладавању исхода кроз одређене предмете редовне наставе (дате планом активности). Циљна група су ученици од 5. до 8. разреда и ученици који се образују по ИОП-у. Школа се определила за овакав вид рада због ученика који су наставу пратили онлајн и жели им омогућити проширивање знања на занимљив начин и обезбедити квалитетну подршку у даљем учењу. У склопу овог пројекта за друго полугодиште предвиђено је пет радионица у које су имплементирани редовни наставни предмети, чиме се остварује и међупредметна повезаност,  а кроз које ће се на иновативан и креативан начин омогућити учење, остваривање ученичког потенцијала и достизање потпуног развоја.

План и распоред активности: OJR 2. мај-јун

Радови ученика: https://padlet.com/janves403/3ux5202pg81w7a40

Објављено у Вести и обавештења

Оставите одговор