ОЈР

У  матичној школи „ Јанко Веселиновић“  у Црној Бари  у току школске 2020/2021. године планирана је реализација пројекта „Обогаћени једносменски рад“. У складу са просторним капацитетом школе и ресурсима којима школа располаже планиран је рад на полугодишњем нивоу.  Први део реализације пројекта ће отпочети 15. септембра и трајаће до 31. децембра 2020. године. Овим пројектом се жели омогућити додатна образовно – васпитна подршка ученицима у погледу њиховог учења и развоја. Програм „Обогаћени једносменски рад” се састоји од седам радионица које су прилагођене узрасту ученика, њиховим интересовањима, склоностима и способностима, а кроз које ће се на иновативан и креативан начин омогућити остваривање њихових потенцијала и достизање потпуног развоја.

У другом полугодишту у оквиру овог пројекта највише ће се посветити пажња савладавању исхода кроз одређене предмете редовне наставе (дате планом активности). Циљна група су ученици од 5. до 8. разреда и ученици који се образују по ИОП-у. Школа се определила за овакав вид рада због ученика који су наставу пратили онлајн и жели им омогућити проширивање знања на занимљив начин и обезбедити квалитетну подршку у даљем учењу. У склопу овог пројекта за друго полугодиште предвиђено је пет радионица у које су имплементирани редовни наставни предмети, чиме се остварује и међупредметна повезаност,  а кроз које ће се на иновативан и креативан начин омогућити учење, остваривање ученичког потенцијала и достизање потпуног развоја.

Учесници пројекта су:

Тијана Илинчић Остојић – наставник енглеског језика
Катарина Милованчевић – наставник српског језика
Виолета Огњеновић – наставник разредне наставе
Јелена Лацковић – наставник разредне наставе
Тамара Облаковић – педагог
Милена Думанчић – наставник српског језика
Жељко Вуић – натавник математике

Водич за основце

Завршни испит

Јанкови цитати

Цар на своме престолу нема толико достојанства колико га има један мачвански домаћин у својој кући.

Ј. Веселиновић, Пољско цвеће