Календар рада

Измењени школски календар за 2019/2020. годину:

 

*Дана 10. 11. 2020. године настава ће се реализовати према распореду за петак.

Школски календар значајнијих активности

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 01.09.2020. – 29.01.2021.
Наставничко веће 2. радна недеља
Дечија недеља Прва недеља октобра 2020.
Јесењи крос 6. радна недеља
Седнице одељењских већа 10. радна недеља
Први класификациони период 11. радна недеља
Седница Наставничког већа                            11. радна недеља
Јесењи распуст од 11- 13. 11.2020.
Зимски распуст – први део 31.12.2020. – 8.01.2021.
Седнице одељењских већа 21. радна недеља
Седница Наставничког већа 21. радна недеља
Свети Сава 27.01.20201
Подела књижица 29.01.20201
Зимски распуст – други део 01.02.2021. – 16.02.2021.
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ За ученике 8.раз. 17.02.2021. – 04.06.2021.
За ученике од 1- 7.р 17.02.2021. – 18.06.2021.
Школска такмичења По календару МПНТР
Пролећни распуст 30.04.2021. – 07.05.2021.
Трећи класификациони период 31. радна недеља
Седнице одељењских већа 31. радна недеља
Седница Наставничког већа 31. радна недеља
Дан школе 13.05.20201.
Екскурзије Пролеће 2021.
Припремна настава за ученике 8. раз. Током 4. класификационог периода
Пролећни крос Мај 2021.
Мала матура-ЗИ По календару МПНТР 21,22 и 23.6.2021.
Седница одељењског већа 8.раз. 36. радна недеља
Седница Наставничког већа 37. радна недеља
Седнице одељењских већа од 1. – 7.р. 38. радна недеља
Седница Наставничког већа 38. радна недеља
Подела сведочанстава 28.06.2021.
Годишњи одмор за наставнике од 1.07.2021.
Припремна настава и полагање  поправних испита за ученике 8. разреда прва половина јуна 2021.
Припремна настава за полагање поправни испита за ученике 4. – 7. разреда август 2021.
Припремна настава за полагање разредних испита за ученике 2. – 7. разреда јун 2021.
Поправни/разредни испити за ученике 8. разреда 39. радна недеља
за ученике 4. – 7. разреда 21. – 25.8.2021.
Летњи распуст за ученике 1. – 7. разреда од 21.6.- 31.8.2021.
Летњи распуст за ученике 8. почиње по завршетку завршног испита до 31.8.2021.
Седнице Наставничког већа Друга половина августа 2021.
Крај школске 2020/2021. 31.08.2021.