Школски простор

Материјално – техничка опремљеност

  Врста простора Црна Бара Глоговац Совљак
1. Учионице 7 2 1
2. Кабинет за информатику – дигитални кабинет 1
3. Фискултурна сала 1
4. Библиотека са читаоницом 1 1
5. Канцеларија за наставнике 1 1 1
6. Канцеларија за директора 1
7. Канцеларија за администр. раднике 1
8. Канцеларија за педагога 1
9. Просторија за предшколце 1 1
10. Просторија за помоћне раднике 1
11. Трепезарија 1

С обзиром да матична школа нема фискултурну салу, настава физичког васпитања биће организовна на спортском терену у школском дворишту, а током зиме у трпезарији. У подручним одељењима у Глоговцу и Совљаку васпитно-образовни рад организоваће се кроз рад у комбинованим одељењима у класичним учионицама. Школа има објекте за смештај огрева у матичној школи и у издвојеним одељењима. Загревање просторија се врши централним грејањем у матичној школи и издвојеним одељењима у Глоговцу, а у издвојеним одељењима у Совљаку пећима на чврста горива.

 

Водич за основце

Завршни испит

Јанкови цитати

Цар на своме престолу нема толико достојанства колико га има један мачвански домаћин у својој кући.

Ј. Веселиновић, Пољско цвеће