Школски развојни план и програм

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

Развојни план школе јесте стратешки план развоја установе који садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе. Развојни план је донет на основу извештаја о самовредновању и извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада школе.

Школски развојни план Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара за период од 2017-2022. године можете преузети на ОВОМ линку.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Школски програм Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара за период од 2018/19. до 2022/23. године можете преузети на ОВОМ линку.