Секције и слободне активности

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ  У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА

У млађим разредима часови слободних активности се реализују једном седмично, што укупно чини годишњи фонд од 36 часова. Реализују наизменично као креативна радионица (драмско-рецитаторска, музичка и ликовна активност) и спортска активност како је приложено у плану рада сваког одељењског старешине. Евиденција реализованих часова се налази у ес-дневнику.

Циљеви и задаци садржаја програма су:

  •  Богаћење и развијање маште и креативног начина мишљења
  •  Подстицање интересовања за истраживање
  •  Развијање стваралачке способности
  •  Учење рецитала и игроказа
  •  Познавање правила спортске игре и њихово поштовање
  •  Стварање услова за социјално прилагођавање ученика за колективни живот и рад
  •  Развијање основних моторичких активности
  •  Развијање такмичарског духа

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ И СЕКЦИЈЕ У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА

Драмско-рецитаторска секција

Рад ове секције заснован је на интересовању ученика за продубљивањем и проширивањем драмско-рецитаторских способности. Циљ рада ове секције је да се ученици оспособе у јасном, правилном и изражајном рецитовању.
Рад са ученицима је непосредан, развија њихову машту, подстиче стваралаштво и омогућава усвајање нових знања, вештина и умења.
Организује се 1 час недељно током целе школске године, а реализује кроз индивидуални или групни рад.
Секцију води Милена Думанчић-професор српског језика.

Хор и оркестар

Општи циљ је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе свог и других народа.
Остали циљеви и задаци су:
• Развијање музичких способности и жеље за музицирањем/певањем и суделовањем у школском ансамблу;
• Подстицање креативних способности ученика и смисла за колективно музицирање;
• Развијање навика слушања музике, подстицање доживљавања и оспособљавање за разумевање музичких порука;
• Подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање музике);
• Развијање критичког мишљења.Теме:
• Развој вокалне технике;
• Дела домаћих и страних аутора разних епоха.
Хор ће водити Предраг Дрезгић-наставник музичке културе

Новинарска секција

Током године интензивно ће сарађивати са наставницима задуженим за уређење сајта школе. Ако буду постојали услови. чланови новинарске секције издаваће школски лист. Новинарску секцију води Катарина Милованчевић – наставник српског језика

Млади биолози

Биолошка секција окупља на једном месту ученике од петог до осмог разреда који желе да на занимљив и креативан начин и путем истраживачког приступа сазнају више о биологији,као науци о животу. Путем различитих активности попут радионица,експеримената, предавања,излета,посета,код ученика се проширују знања из области биолошких наука,ученици се осамостаљују у раду,подстиче се интересовање за изучавање живота,развијају вештине уочавања и наравно развија се љубав према природи и свест о значају њеног очувања. Секцију води Гордана Пајић – наставник биологије.

Спортска секција

У оквиру спортске секције биће ангажована деца која се истичу својим физичким способностима и која на најбољи начин могу да презентују школу.
Термини секција биће утврђени након одабира појединаца и екипа, највероватније у данима пред општинска такмичења.
Секцију води Владан Михајловић-наставник физичког васпитања.

Оставите одговор