Ученички парламент

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу. Ученички парламент је састављен од ученика петог, шестог, седмог и осмог разреда. Ученике петог и шестог разреда ће представљати по два представника из одељења, а седмог и осмог разреда по три представника из одељења.