Услови коришћења сајта

Сагласни сте да ћете користити овај сајт само у законским оквирима. Не смете користи овај сајт за:

  • Слање, објављивање или коришћење материјала који су агресивни, увредљиви, клеветнички, недолични, непристојни, претећи или незаконити и који крше ауторска права, поверљивост, приватност и друга права;
  • Ширење ланчаних писама, спамова, нежељене поште или за штетно и злонамерно понашање које изазива или може изазвати штету, узнемиравање, непријатности или непотребан страх приликом коришћења овог сајта.

Не смете заобићи нити покушати да заобиђете мере безбедности или покушати да измените садржај сајта осим ако то није изричито дозвољено.

Задржавамо право да искључимо одређене кориснике са сервиса као и податке о њима уколико злоупотребљавају сајт (што подразумева пре свега хакерисање, преваре или ширење рачунарских вируса). Такође можемо направити измене сервиса без претходног упозорења, а ово може подразумевати и уклањање сервиса у било које време.

У интересу свих корисника сарађиваћемо са инспекторима и органима надлежним за сузбијање криминалних активности и повреде система и мреже.

Администратор неће бити одговоран за било какву директну, индиректну, последичну или другу штету насталу коришћењем овог сајта или других линкованих сајтова.

Званични сајт Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара може да садржи линкове ка другим сајтовима. Линковани сајтови нису под контролом Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара и Основна школа „Јанко Веселиновић” Црна Бара није одговорна за њихов садржај (укључујући, без ограничења, све линкове које садржи линковани сајт или све измене и уношења нових верзија линкованих сајтова). Основна школа „Јанко Веселиновић” Црна Бара није одговорна за за било који облик преноса примљеног садржаја са другог линкованог сајта. Основна школа „Јанко Веселиновић” Црна Бара обезбеђује ове линкове корисницима само као погодност, тако да постављање ових линкова на званичном сајту Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара не подразумева удруживања Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара са њиховим оператерима.

Можете погледати, копирати или одштампати стране са овог сајта искључиво за личне, некомерцијалне сврхе. У супротном не можете користити, модификовати, копирати, штампати, приказати, репродуковати, дистрибуирати или објављивати информације са овог сајта без изричите дозволе администратора. Администратор може било кад, без претходне најаве, да направи измене на сајту.

Информације на овом сајту могу да садрже техничке или типографске грешке. Информације могу бити промењене или ажуриране без претходне најаве.

Сигурност и праћење података

Званични сајт Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара задржава право да сакупља следеће информације о својим корисницима:

  • Име домена са ког је приступљено сајту;
  • Датум, време и место одакле се приступа сајту;
  • Адреса (такође позната као УРЛ адреса) са које је кликнуто приступљено на линк за приступ сајту Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара;
  • Физичку адресу мрежног интерфејса;
  • Податке који су неопходни за израду редовних статистичких анализа.

У циљу сигурности сајта, сав саобраћај на мрежи се прати како би се идентификовали неовлашћени покушаји постављања или промене информација као и покушаји криминалних активности. Навигацијске информације могу да се користе за добијање податка у истрагама лица овлашћених за спровођење закона и на основу захтева правног поступка.

Штавише, да би се од неовлашћене употребе заштитио званични сајт Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара и рачунарски систем који подржава сајт и да би се осигурало његово правилно функционисање, приступ појединаца овом сајту и рачунарском систему се прати и евидентира од стране овлашћеног особља. Свако ко користи овај сајт и рачунарски систем који подржава сајт, изричито пристаје на овакво надгледање и уколико оно покаже злоупотребу или криминалне радње, може се искористити за пријаву надлежним органима. Неовлашћени покушаји да се постави или промени садржај сајта, или се на други начин проузрокује штета на сајту или рачунарском систему, су строго забрањени и кажњиви законом.

Промена сајта без претходне најаве

Званични сајт Основне школе „Јанко Веселиновић” Црна Бара је јавни сервис. Овај сајт је динамичан и временом ће се мењати без претходне најаве. Корисници овог сајта су стога у потпуности одговорни за проверу тачности, потпуности и подобности садржаја који се на њему налазе.

Оставите одговор