РАСПОРЕД ПРИЈЕМА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА

Распоред отворених врата.

Индивидуалне консултације са одељењским старешинама могу се остварити према распореду датом ОВДЕ