Образовно - васпитни рад у ОШ " Јанко Веселиновић" остварује су у матичној школи са 8 одељења од 1. до 8. разреда, у ИО у Глоговцу у 3. разреду и у комбинацији два разреда 1. и 4. и  у ИО у Совљаку у две комбинације 1. и 3. разред и 2. и 4. разред. 


viber_slika_2022-10-24_11-26-23-301
ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД
__