Запослени

Управа и администрација:

Директор школе Милена Достанић
Секретар школе Марина Ђурђевић
Шеф рачуноводства Зоран Драгићевић

Стручни сарадници:

Педагог школе Мирјана Вићентијевић
Библиотекар Милена Думанчић

Катарина Миловачевић

Предметна настава:

Презиме и име Наставни предмет који предаје и старешинство
1. Милованчевић Катарина Српски језик
2. Думанчић Милена Српски језик
3. Дрезгић Предраг Музичка култура; Хор и оркестар; Грађанско васпитање 81
4. Аничић Стојан Ликовна култура; Цртање, сликање и вајање
5. Благојевић Синиша Историја
6. Рашевић Зоран Географија; Грађанско васпитање 71
7. Вуић Жељко Математика
8. Пајић Гордана Биологија
9. Малетић Милица Хемија
10. Лукић Драгана Физика
11. Михајловић Владан Физичко васпитање; Изабрани спорт 61
12. Јована Мартиновић Информатика и рачунарство
13. Весна Татомировић Техника и технологија
13. Илинчић Остојић Тијана Енглески језик 51
14. Ђукић Јованка Енглески језик
15. Ана Симић Француски језик
16. Радовановић Немања Православни катихизиз/верска настава

Разредна настава:

Презиме и име Старешинство
1.    Огњеновић Виолета 11
2.    Лацковић Јелена 13 и 33
3.    Мијатовић Снежана 21
4.    Данојлић Биљана 22
5.    Товиловић Милутин 23 и 43
6.    Миражић Љиљана 31
7.    Гогић Светлана 31 и 41
8.    Михајловић Славица 41


Помоћно особље:

Гордана Шокчанић Помоћни радник
Ружица Остојић Помоћни радник
Нихада Крстић Помоћни радник
Марко Јанковић Помоћни радник
Предраг Шокчанић Домар – ложач
Ђаковић Миодраг Ложач

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица