Са правилом о заштити од пожара можете се упознати на кликом ОВДЕ

Са правилима понашања у ОШ "Јанко Веселиновић" можете се упознати на кликом ОВДЕ

 План тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Са правилником о протоколу поступања у установи можете се упознати  ОВДЕ

Са Правилником о организацији и систематизацији послова Основне школе „Јанко Веселиновић“ у Црној Бари можете се упознати на кликом ОВДЕ

Са Правилником о дипломама за изузетан успех у основном образовању и васпитању можете се упознати на кликом ОВДЕ