МАТИЧНА ШКОЛА
Миодрага Петровића 54
1535, Црна Бара
ИО ГЛОГОВАЦ
Јанка Веселиновића бб
15350, Глоговац
ИО СОВЉАК 
Небојше Мијића 1

015 - 438 -260
015 - 438 -268
015 - 438 -507