Развојни план је стратешки документ којим се дефинишу приоритети у оквиру образовно-васпитног рада а у циљу његовог унапређења. 

     

    Школски развојни план можете прочитати овде

    Анекс Школском развојном плану (2017-2022) усвојеном у фебруару 2022.године можете прочитати овде


    Развојни план за период од 2022. до 2027. године можете прочитати  овде


    Први анекс Развојном плану за период од 2022. до 2027. године можете прочитати  овде