ШКОЛСКИ ОДБОР

Орган управљања у школи је Школски одбор, који има девет чланова укључујући и председника, који обављају послове из своје надлежности без накнаде. Мандат органа управљања траје четири године.

Представници запослених                            Представници Савета Родитеља                        Представници ЛС

  1. Тијана Илинчић – Остојић                              1. Слађана Гајић                                           1. Горан Остојић 
  2. Јелена Лацковић                                               2. Слађана Нешић                                       2.Иван Мирковић
  3. Катарина Ћосић                                                3.Бојана Севић                                           3. Зоран Иванковић