„ВАЈАТ“


 НА КОНКУРС ЗА НАЈБОЉЕ ОСНОВНОШКОЛСКЕ И СРЕДЊОШКОЛСКЕ ЛИСТОВЕ И ЧАСОПИСЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ УЧЕСТОВАЛА ЈЕ И НАША ШКОЛА, ТЕ ЈЕ ДОБИЛА ПОХВАЛУ: " Комисија похваљује школска гласила основних школа која су се јавила својим првим одштампаним примерцима: ВАЈАТ, ОШ „Јанко Веселиновић”, из Црне Баре."